انتصاب دبیر جدید هیات اجرائی جذب استانی

          

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تبریز، دکتر غلامرضا حجتی، استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز به سمت دبیر هیات اجرائی جذب استانی منصوب شد.